Kuran'da Geçen İsimler

(Kuran'da Geçen Erkek İsimleri, Kuran'da Geçen Kız İsimleri, Dini İsimler,
İslami İsimler, Güzel İsimler, Dini Çocuk İsimleri)

Abd
Abid
Adem
Adil / Adile
Ahkaf
Ahlas
Ahmed/Ahmet
Ahsen
Akif / Akife
Ali / Aliye
Alim
Araf
Asıf (-) / Asıfe (-)
Asiye
Azim / Azime
Aziz / Azize
Baki
Behçet
Behiç / Behice
Beşir / Beşire
Beyan
Burç (Burc)
Burhan
Cahid/Cahit / Cahide
Cebrail (-)
Celal
Celil
Cemal
Cennet
Cevat
Cihad/Cihat
Cuma
Davud/Davut
Duha
Ebrar
Ecir
Ekber (-)
Elyesa
Emin / Emine/Amine
Emir / Emire
Enam
Enbiya
Enfal
Enhar
Ensar
Esma
Eşref
Evvah
Eyyub/Eyyup/Eyyüb/Eyyüp/Eyub/Eyup/Eyüb/Eyüp
Ezel
Faiz (-) / Faiza/Faize
Fecir (Fecr)
Felak
Ferid/Ferit
Fetih
Firdevs
Furkan
Gani
Gilman/Gılman
Hacı
Hadi
Hadid
Hafız
Halil
Halim / Halime
Hamid/Hamit
Hanif / Hanife
Harun
Hasan
Hikmet
Hucurat
Hud
Huri (-)
İbrahim
İdris
İhlas
İlliyyun
İlyas
İmran
İnşirah
İrem
İsa
İshak
İslam
İsmail
İsra
İsrail (-)
Kadir
Kamer
Kazım
Kerim / Kerime
Kevser
Kiram
Latif / Latife
Lokman (Lukman)
Lut

(-): Anlam veya kullanım açısından önerilmez.

Macid/Macit / Macide
Mahmud/Mahmut / Mahmude
Maide
Malik
Marziye
Maun
Mecid/Mecit / Mecide
Melek (-)
Melik / Melike
Mercan
Merve
Meryem
Metin
Muhammed/Muhammet
Muhsin / Muhsine
Musa
Muslih / Muslihe
Mustafa
Mübin / Mübine
Mücadele (-)
Mücahid/Mücahit
Mümin / Mümine
Münib/Münip / Münibe
Münir / Münire
Mürsel
Müslim/Müslüm / Müslime/Müslüme
Müzemmil/Müzzemmil
Naim / Naime
Nas
Nebi (-)
Nezir / Nezire
Nisa
Nuh
Nur
Rafet
Raki
Rakib/Rakip (-)
Ramazan
Rasih / Rasiha
Raşid/Raşit / Raşide
Rauf / Raufe
Razı/Razi / Raziye
Refet
Refi / Refia
Refik / Refika
Resul (-)
Reşid/Reşit / Reşide
Rıdvan
Rıza
Sabir / Sabire
Sacid/Sacit / Sacide
Sad
Sadık / Sadıka
Saim / Saime
Salih / Saliha
Sami
Selam
Selsebil
Selva
Sema
Sena
Seyid/Seyit, Seyyid/Seyyit / Seyyide
Sıddık / Sıddıka/Sıdıka
Sultan
Süleyman
Sündüs/Sündüz
Şakir / Şakire
Şems
Şeref
Şerif / Şerife
Şuayb/Şuayp, Şuayib/Şuayip
Taha
Tahir / Tahire
Tahrim / Tahrime
Taib/Taip / Taibe
Talut
Tarık
Tenzil / Tenzile
Tesnim
Tuba/Tuğba
Tufan (-)
Tur (-)
Üzeyr/Üzeyir
Vahab/Vahap
Vahid/Vahit
Varis
Veli
Vesile
Vildan
Yahya
Yakub/Yakup
Yakut
Yasin
Yunus
Yusuf
Zahir / Zahire
Zakir / Zakire
Zehre
Zekeriya/Zekeriyya
Zeki / Zekiye/Zekiyye
Zeyd/Zeyt
Zişan
Zülkarneyn
Zülkifl
Zümer


Abd, Allah ve Din Kelimesi Geçen İsimler

Abdulaziz/Abdülaziz
Abdulbaki/Abdülbaki
Abdulhak/Abdülhak
Abdulhamid/Abdülhamid, Abdulhamit/Abdülhamit
Abdulkadir/Abdülkadir
Abdulkerim/Abdülkerim
Abdullah
Abdullatif/Abdüllatif
Abdulmecid/Abdulmecit, Abdülmecid/Abdülmecit
Abdulmelik/Abdülmelik
Abdulrahim/Abdülrahim, Abdurrahim/Abdürrahim
Abdulrahman/Abdülrahman, Abdurrahman/Abdürrahman
Abdulsamed/Abdülsamed, Abdulsamet/Abdülsamet, Abdussamed/Abdüssamed, Abdussamet/Abdüssamet
Abuzeddin/Abuzettin
Adaleddin/Adalettin
Adetullah
Akşemseddin/Akşemsettin
Alaaddin/Alaattin, Alaeddin/Alaettin, Aleaddin/Aleattin
Allahverdi
Amanullah
Ataullah
Avnullah
Ayetullah
Azameddin/Azamettin
Bahaeddin/Bahaettin, Bahaddin/Bahattin
Bahaullah
Bedreddin/Bedrettin
Beytullah
Burhaneddin/Burhanettin
Carullah
Celaleddin/Celalettin
Cemaleddin/Cemalettin
Cemalullah
Ebedullah/Ebbedullah
Ehlullah
Emanetullah
Emanullah
Emreddin/Emrettin
Emrullah
Ensarullah
Fahreddin/Fahrettin
Fakirullah
Fethullah
Feyzullah
Gıyaseddin/Gıyasettin
Halilullah
Hamdullah
Hayreddin/Hayrettin
Hayrullah
Hüsameddin/Hüsamettin
İzzeddin/İzzettin
Kemaleddin/Kemalettin
Kerameddin/Keramettin
Lütfullah
Mucahiddin/Mucahittin, Mücahiddin/Mücahittin
Muhiddin/Muhittin
Muhyiddin/Muhyittin
Muslihiddin/Muslihittin
Nasrullah
Necmeddin/Necmettin
Nezahaddin/Nezahattin, Nezaheddin/Nezahettin
Nimetullah
Nizameddin/Nizamettin
Nizamüddin/Nizamüttin
Nureddin/Nurettin
Nurullah
Nusreddin/Nusrettin
Rafeddin/Rafettin, Refeddin/Refettin
Rukneddin/Ruknettin, Rükneddin/Rüknettin
Saadeddin/Saadettin
Sabahaddin/Sabahattin
Sadeddin/Sadettin
Sadreddin/Sadrettin
Sadullah
Salahaddin/Salahattin, Selahaddin/Selahattin
Sebahaddin/Sebahattin
Seyfeddin/Seyfettin
Seyfullah
Sinaneddin/Sinanettin, Sinanuddin/Sinanuttin, Sinanüddin/Sinanüttin
Şemseddin/Şemsettin
Şerafeddin/Şerafettin
Taceddin/Tacettin
Ubeydullah/Übeydullah
Vahdeddin/Vahdettin
Ziyaeddin/Ziyaettin

Kaynak: www.SeckinNet.com/isimara


Tüm hakları saklıdır. (c) SeckinNet.com - bilgi@seckinnet.com